Eker - Surdurulebilirlik
/images/haberler/doga.png

Sürdürülebilirlik

Dünyayı yeşil bir dönüşümle yeniden inşa etmenin vazgeçilmez yolu olan sürdürülebilirlik akımı, iş dünyasında da doğa dostu üretim ve çalışma modellerini gündeme getiriyor. Eker, kurulduğu günden beri Türkiye'yi lezzet ve tazelikle buluştururken, ticari yatırımlarının yanı sıra sürdürülebilirlik konusuna da çok önem vermektedir. Türkiye ekonomisinin bir paydaşı ve milyonlarca tüketicinin hayatına dokunan bir marka olarak dünyanın kaynaklarına saygılı olması gerektiğini düşünen Eker, sürdürülebilirliği şirket kültürünün, iş yapış tarzının ayrılmaz bir parçası haline getirmektedir. Hem kurum içinde hem de kurum dışındaki partnerleriyle sürdürülebilir üretime yönelik etkili projeler gerçekleştirmekte olan Eker, 2000'lerin başından bu yana, bir yandan Türkiye çapında büyürken bir yandan da hammadde seçiminden üretime, dağıtımdan satışa kadar tüm kanallarda sürdürülebilir stratejilere göre hareket etmektedir.

Eker; "Sürdürülebilir gelecek için sürdürülebilir gıda" ilkesi doğrultusunda, gıda ile ilgili konularda çalışmalar yapan "Sürdürülebilir Gıda Platformu"nun üyeleri arasındadır. Bu platformda sıfır gıda atığı, gıdada yanlış bilinen doğrular için oluşturulan gıda okuryazarlığı grubu bulunurken, ayrıca gıdanın geleceği ve sürdürülebilirliği için sektör olarak neler yapabileceğini, nelere odaklanılması gerektiği konuşulup tartışılmaktadır. Farklı birimlerdeki Eker çalışanları bu platformda yer alarak süreçlere katkı sağlamaktadır.
Eker bünyesindeki AR-GE merkezinde sürdürülebilir üretim modeline katkı sağlayan inovasyonlar yapılmaktadır. Bu inovasyonların en önemlilerinden biri de çevreci ambalajlardır. Günlük süt ambalajının da içinde yer aldığı Eker'in çevreci ambalajları, doğada kolaylıkla yok olabiliyor. Yine sürdürülebilir bir bakış açısıyla üretim sırasında ortaya çıkan atıkları azaltmayı planlanıyor.

icebus

SOĞUTUCU ARAÇLARIMIZLA EKER LEZZETLERİ KAPINIZDA
market.eker.com

Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş. Tüm telif hakları saklıdır © 2021